Crowd-Funding

Onderstaand initiatief verdient al onze aandacht én steun – vandaar deze publicatie …

Aankondiging crowdfunding : Juridische strijd tegen stikstof-akkoord.

Beste sympathisant,
De vzw Verenigde Veehouders gaat geen fysieke Boerenkrijg voeren tegen het Stikstof-akkoord dat door de Vlaamse regering goedgekeurd werd.
De enige weg die een oplossing zal bieden aan het onrecht dat de Vlaamse veehouders aangedaan wordt, is de juridische weg.
Om deze juridische procedure te financieren, hebben we een crowdfunding opgestart.
U kan ons steunen op rekeningnummer :  BE 52.7330.6610.3409
Op naam van:   vzw Verenigde Veehouders
Landbouwgrond moet gereserveerd blijven voor voedselproductie.
Dat er met het milieubeleid in Europa, en meer bepaald in Nederland en Vlaanderen, iets fundamenteel fout gaat, kan niemand ontkennen.
Bij de impact berekening van veebedrijven wordt gewerkt met onjuiste cijfers, niet alleen de boeren maar ook het Vlaams Parlement werd dus belazerd.
De vzw Verenigde Veehouders zal met uw financiële steun en de hulp van enkele top-advocaten de nodige juridische stappen ondernemen.
Lees onze integrale argumentatie in de bijlage.
Mogen wij u vragen deze mail door te sturen naar uw kennissenkring.
Het bestuur.

PS. Volg ons op Facebook en website:www.verenigdeveehouders.be

Argumentatie : klik hier

Artikel gepubliceerd in Vilt , lees hier

Contacteer ons voor meer info