groenbedekking – EAG

in kader van pre-eco-regelingen … 2021-2022

Inzaai van productief kruidenrijk grasland:

Moet ingezaaid op perceel dat in ‘20 en ‘21 BL was.

Limagrain stelt voor:

 • Maaien:                      30 kg Belpre Sec + 2 kg LG Graslandkruiden 
 • Beweiden:                 30 kg Belpre Ost FP + 2 kg LG graslandkruiden  
 • Tijdelijk (2-3 jaar):  30 kg Turbo Longo + 2 kg LG Graslandkruiden 

 

Inzaai milieu, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke teelten

Eiwitteelten : 1 -jarig !!! 600€ !

Onnodig een mengsel te zaaien:  ons voorstel: Tundra bonen (min. 20 bonen  / m² = bijv 140 kg) , aangevuld met 25 kg Turbo Rogge Mix of Hybride tarwe.

Moet als hoofdteelt blijven. Mag GPS.

nieuw in het gamma :  proFarm Méteil :  mengsel van wintergraan en vlinderbloemigen voor 1 snede met veel eiwit / opbrengst !   klik hier

Liever toch nog de veldbonen er bij .. dan prefereren we  Turbo Méteil

klik hier

 

EAG – mengsel tijdelijk grasland :

 • TURBO QUATTRO – tijdelijk grasland met supersnelle groei
 • MARATON – tijdelijk mengsel voor zowel maaien als begrazen
 • TURBO LONGO – grasklavermengsel met de hoogste eiwitproductie
 • TURBO FESTULOLIUM – tijdelijk structuurmengsel voor zomerstalvoedering

 

EAG – mengsel groenbedekking :

 • GREENCOVER NEMA EARLY – aaltjesbestrijdend mengsel voor de vroege zaai
 • GREENCOVER NEMA LATE – aaltjesbestrijdend mengsel voor late zaai
 • GREENCOVER BETA – ideaal als voorteelt voor suikerbieten
 • GREENCOVER HUMUS – mengsel met de hoogste organische stof aanbreng
 • GREENCOVER DIRECT – aaltjesbestrijdend mengsel voor niet-kerende bodembewerking
 • GREENCOVER VEGETABLE – voor een succesvolle teelt van alle koolsoorten
 • GREENCOVER GRAS-ROGGE – mengsel voor een late zaai na de oogst van maïs en aardappelen
 • GREENCOVER BUDGET – economisch voor landbouwer én de bodem
groenbedekking – EAG

Contacteer ons voor meer info