over proFarm

Wat we zoal doen …..

Rantsoen-optimalisatie

Voorafgaand aan een rantsoen-optimalisatie , dienen er uiteraard eerst ruwvoeder-monsters genomen te worden . Deze worden uitgevoerd door Eurofins Agro  op een professionele manier , ttz alle lagen van de kuil worden geboord, tot op de bodem  !     voorbeeld kuil-analyse     

blgg-folder-meer-melk-van-eigen-land

Rantsoenen worden geoptimaliseerd voor

– jongvee  : volgens verschillende leeftijdsklasse en type (melk-vlees)

– vleesvee : volgens gewichtsklasse , mannelijk vrouwelijk , groeifase en afmest

– melkvee : droogstand (1 of 2 groepen) en in lactatie

Melkveerantsoenen worden geoptimaliseerd op een hele reeks parameters : DS – VEM – DVE – OEB – Suiker – Zetmeel – Best Zetmeel – NDF – ADF -ADL – RC – RE – Verterings-snelheid – FOS – mineralen en vitaminen – ….   en dit op drie niveau’s (krib / krib+correctie / hoogst-productieve)

Melkveerantsoenen worden  verder berekend volgens het aanwezige voedersysteem : krachtvoeder-box , robot of TMR , meestal advies voor vier groepen : koeien en vaarzen , opstart en lactatie .  Desgewenst kan ook de optimalisatie individueel berekend worden dmv de MPR-uitslag .

Alle krachtvoeders en eiwitkernen worden op maat gemaakt volgens de rantsoen-optimalisatie. Alle voeders zijn open formulatie en kunnen geleverd worden in grof meel of in een geperste korrel . Transport en fabricatie gebeurt door firma Lambers-Seghers te Baasrode .

Alle mineralen en vitamines worden gemaakt door ID Nutrition te Marke.  Deze kunnen in het maatwerk verwerkt worden of afzonderlijk gevoederd worden .

Los van de technische parameters , worden de rantsoenen ook geoptimaliseerd naar voer-saldo !  Kostprijs wordt berekend, evenals saldo , evenals standaard-voer-saldo .

voorbeeld rantsoenoptimalisatie – melkvee

voorbeeld rantsoenoptimalisatie – vleesvee

Opvolging melkvee robot-bedrijven

Extra begeleiding voor robot-bedrijven kan door regelmatige screening van het bedrijf . Een robot-score wordt dan opgemaakt . Deze “bedrijfsfoto” wordt dan vergeleken met de vooropgestelde normen (besproken en opgemaakt samen met de robot-leveranciers) en deze robot-score wordt verder ook nog met collega-robot-bedrijven vergeleken , anoniem uiteraard . Dit geeft wel een beeld hoe het robot-gebeuren verloopt of verbeterd kan worden op uw bedrijf .

voorbeeld robot-score

Opvolging wetgeving mestbank en gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor klanten die dit wensen, wordt de mestbank-administratie en het oppervlakte-aangifte gebeuren verzorgd .  Meer bepaald houdt dit in :

– Indienen mestbank-aangifte via mestbankloket  : optimaliseren van het afgelopen jaar + prognose voor het komende .

– Aanvraag derogatie + opmaak bemestingsplan

– Aanvraag zoogkoeienquotum , VLI-premie , …

– Indienen VMM-aangifte via mestbank-loket

– Indienen oppervlakte-aangifte via e-loket

– Aanvraag vrijstelling focus-bedrijf

– Aanvraag verlaging fosfaat-klasse

– Aanvraag en opvolging staalname nitraatresidu in najaar of derogatie/mtr in voorjaar

– …

Desgewenst kan er verder ook bemiddeld worden in de aan- en verkoop van NER’s , evenals in het organiseren van de mestafzet ..

voorbeeld mestbalans

Zaden

Met zaden , wordt voornamelijk maïs- , gras-zaden en groenbedekking conform EAG-wetgeving bedoeld .

Proefvelden worden in het najaar bezocht , resultaatlijsten oa van cipf worden geanalyseerd en de rassen die onze voorkeur genieten worden opgelijst . Dit gebeurt in samenwerking met de mensen van Limagrain.

over proFarm
over proFarm
over proFarm
over proFarm
over proFarm
over proFarm
over proFarm

Contacteer ons voor meer info