Interessante artikels

Artikels staan in alfabetische volgorde volgens onderwerp (vetjes gedrukt)  ;  verder zijn er blauwe knoppen  die verwijzen naar artikels ivm ALV (oppervlakte-aangifte / vergroening / … ),  groene knoppen verwijzen naar artikels ivm rundvee-voeding en oranje knoppen verwijzen naar artikels ivm VLM (mestbank MAP 5 , uitrijregeling , …).

Agroforestery in Vlaanderen .

Verdienmodel achter boslandbouw oogt fragiel maar niet surrealistisch … Agroforestery – Vilt 21-9-15

Droogstand en lactatiestart : belang van monitoring

monitoring droogstand

Haksel-lengte maïs Maïs langer hakselen biedt perspectieven !

Haksellengte maïs

Hittestress  !  

Hittestress bij lacterende koeien

Hittestress  !   de pens ontlasten bij hittestress 

pens-ontlasten-bij-hittestress

Hittestress  !   kwaliteit herfstkalf minder na hittestress

hittestress-en-kalf

Inkuilmiddelen bij maïs !   …  winnen aan interesse 

inkuilmiddelen bij maïs winnen aan interesse

Koe met hoge productie …     is vaak economischer en duurzamer

koe-met-hoge-productie

Licht in donkere dagen     – zicht op de melkproductie tijdens de winter

Licht in donkere dagen

Listeriose     – belangrijkste bron is slecht geconserveerde kuil

Listeriose

Mastitis     – …  voorkomen : 15 tips van de dierenarts – Elanco

mastitis voorkomen – 15 tips van de dierenarts

Mastitis     – Verspreiding van mastitisverwekkers vermijden doe je zo !

mastitis

MTC     – Milk Trading Company

MILK TRADING of Hoe krijg je 10% meer voor je melk !

lees het artikel van Melkveebedrijf hier :  mtc – milk trading company

of bekijk het filmpje gemaakt door het ILVO  : https://www.youtube.com/watch?v=6DpBVt5l-Mc&feature=youtu.be

Mycotoxines in maïskuil   …   verslag

blog over mycotoxines

Robotmelken : robotcapaciteit blijft veelal onbenut !  

een aantal kengetallen per robot / per land …  grote verschillen !

Robot-kengetallen artikel veeteelt feb 2016

Robotmelken én weidegang. Strichting weidegang ontwierp vijf concepten voor automatisch melken met weidegang .

RobotWeiden_Concepten_102015

Robotmelken capaciteit optimaal benutten !

ams-optimaal-benutten

Selecteren onmogelijk ! 

selecteren-onmogelijk

Stress bij melkvee –  oorzaken en gevolgen ..   Stress-factoren

Tussenkalftijd blijft toenemen .  tussenkalftijd

Voetbaden :  vereisen goed management !      mvbb_voetbaden

Vetten :      De essentie van vetten als voedingsmiddel.        essentie-vetten

Vruchtbaarheid :  goede vruchtbaarheid is geen toeval !      Droogstand en beta-caroteen

Contacteer ons voor meer info