mestbank VLM

maximale ton dierlijke mest per ha – 2024 (op  basis van P2O5 en Ndier)

 

klik hier

MESTVERWERKING

De Deense fondsbeheerder CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) plant samen met de Belgische ontwikkelaar Jan Van Houwenhove (Cryo Advise) de bouw van een bio LNG installatie in Saint-Ghislain (Wallonië).

De Deense biogastechnologieleverancier Lundsby Bio energy A/S neemt als minderheidsaandeelhouder deel in het project.  De installatie zal biogas produceren uit duurzame grondstoffen (agrarisch en industrieel organisch afval).  Het biogas kan worden geleverd aan het aardgasnet of kan vloeibaar worden gemaakt voor gebruik als transportbrandstof (BioLNG/CNG).

 Concreet zijn ze hiervoor op zoek naar een hoeveelheid mengmest en stalmest.  De partners ontwikkelen samen het biogasproject op industriële schaal tot de definitieve investeringsbeslissing, die half 2024 wordt verwacht.  Onderdeel van de ontwikkeling is het in kaart brengen van beschikbare mest. Via deze “niet bindende intentieverklaring” nemen we een eerste stap in die richting.

Kostprijs wordt geschat op 8€/m3 en er zou zo’n 600.000 m3 nodig zijn …

Hebt u hierin interesse?

              Hier klikken voor de intentieverklaring tussen landbouwer en AFB.

Graag invullen, ondertekenen en terug mailen naar jan@profarm.be

Uitrijregeling 2023 !    klik hier

 

Effluent uitrijden ?  voorwaarden : klik hier

2023 : evaluatie oppervlakte-water – gebiedstypes

overzicht, klik hier

2023 : onderteken uw mestafzetdocumenten !

Over het waarom en hoe .. klik hier 

2022 : overzicht administratieve data mestbank !    klik hier .

2022 : dit staat in het stikstof-akkoord van de Vlaamse regering …

gevolgen nitraatresidu-bepalingen 2021 :    PERCEELSEVALUATIE of BEDRIJFSEVALUATIE

Stalmest :  Uitrijstop en mestopslag op de akker .  klik hier

2021 : alles over de nieuwe equivalente maatregelen   klik hier .

Nodig om de AGR-GPS app aan te kopen voor jouw bedrijf ?

alle info op deze mestbank-pagina

 

offerte ALL-CONNECTS :     FLYER-AGR-GPS-APP-burenregeling    +    Handleiding_aanvraag_AGR-nummer

Nieuwe kaart met gebiedstypes 2021 – 2022 ..  klik  hier 

kunstmestregister van toepassing vanaf 1/1/21 ..  zie hier de modaliteiten of ga rechtstreeks naar de mestbank-site.

Beheersovereenkomsten :

overzicht

gedetailleerde info over de verschillende beheerpakketten                            speciale mengsels Limagrain – klik hier

GEO punt Vlaanderen:

Via onderstaande link kan je naar de kaart van geopunt van de graslanden in Vlaanderen die beschermd zijn door de natuurwetgeving.

Via ‘bekijk op kaart’ kan je percelen opzoeken. Percelen die niet gescheurd mogen worden staan daar in het rood aangeduid.

klik hier voor link !

Contacteer ons voor meer info