Het rantsoen in de praktijk beoordelen

Hoe zorgt u ervoor dat het perfect berekende rantsoen daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid en productiviteit van uw koeien? Bij proFarm begrijpen we dat naast een diepgaande theoretische benadering, de praktijk minstens even cruciaal is. Het gaat niet alleen om de precisie van betrouwbare metingen en berekeningen; het echte succes ligt in het waarborgen dat de koeien dit rantsoen ook werkelijk opnemen.

De schudbox
Om u te helpen het maximale uit uw veevoeding te halen, zetten we bij proFarm met regelmaat onze schudbox in. Deze bestaat uit vier bakjes met zeven, van grof naar heel fijn. Zo kunnen we het rantsoen opdelen en analyseren van grove bestandsdelen, zoals gras, mais en structuur, tot de fijnere zoals maiskorrels, bijproducten en krachtvoeders.

Rantsoenanalyses
Het eerste wat we met de schudbox controleren is de mengkwaliteit van de voermengwagen. Door op vier verschillende plekken het voer te schudden zien we of de rantsoensamenstelling over de gehele voergang hetzelfde is. Zien we afwijkingen? Dan moeten we bijsturen in het mengproces. Mogelijk moet de laadvolgorde aangepast worden, is de mengwagen overladen, of duidt het op slijtage van de vijzel.
Daarnaast beoordelen we met de schudbox ook hoeveel fijne bestanddelen er tot in de onderste zeef geraken. Dit is een indicator voor de selecteergevoeligheid van het rantsoen. Bij voorkeur wordt deze test op drie momenten uitgevoerd: direct bij het vers afgedraaide rantsoen, na 12 uur en bij het restvoer. Bij een goed gemengd rantsoen met voldoende plak krijgen we driemaal hetzelfde resultaat. Maar helaas zien we hierin vaak grote verschillen. Om deze variaties te minimaliseren kan het aanpassen van de laadvolgorde helpen. Soms is dat niet voldoende en is het toevoegen van water of extra plak door bijproducten ook nodig.

Een derde parameter die we met de schudbox kunnen analyseren is het aandeel grove bestanddelen in het rantsoen. Naast dat het de gezondheid en prestaties van de koe beïnvloedt als ze selecteert, zijn langere delen in het voeder hiervoor ook onmisbaar. Deze langere delen vormen een effectieve pensmatras, die een sleutelrol speelt in de penswerking. Een gezonde pensmatras bevordert een optimale passagesnelheid van het voedsel, wat, samen met de afbraaksnelheid van het voeder, cruciaal is voor de doeltreffendheid van het berekende rantsoen.

Waarom zijn deze analyses belangrijk?
Wanneer uw rantsoen niet goed is gemengd of uw koeien er in slagen de smakelijke bestanddelen te selecteren krijgen ze onvoldoende structuur binnen en wijkt het werkelijk opgenomen rantsoen af van wat berekend is. Hierdoor zal de koe niet naar verwachting presteren. Deze prestatiedaling zal voornamelijk voorkomen bij ranglagere koeien, die de essentiële krachtvoeders en bijproducten mislopen, omdat deze door de dominantere koeien worden opgeëist. Aan de andere kant lopen de dominantere koeien het risico op gezondheidsproblemen zoals vervetting of pensverzuring, aangezien ze een teveel aan energierijke bestanddelen consumeren en de nodige structuur missen.

Uw rantsoen ook samen onder de loep nemen? Neem gerust contact met ons op!

Foto Schudbox2
Foto Schudbox1
Image00015

Onze adviseurs helpen u graag verder!

proFarm is gespecialiseerd in maatwerk. Samen bekijken we welke uitdagingen er op uw bedrijf spelen. We zorgen voor het juiste voer op het juiste moment voor het hoogste rendement!

Afspraak maken

Contacteer ons voor meer info